KA1 projekt Znanjem do uspjeha

25.11.2020

Tečaj engleskog jezika kao preduvjet za odabir kandidata za odlazak na Erasmus+ mobilnsot održati će se u prostorijama Učilišta Procesor u Sisku 30.11.2020 u 17 h.

 


Erasmus + KA1 program znanjem do uspjeha

01.08.2020

Završen je prvi krug tečaja engleskog jzika kandidata za Erasmus+ mobilnosti


 

PROJECT NUMBER: 2020-1-HR01-KA104-077129

CILJEVI PROJEKTA:

- osnažiti kapacitet ustanove kroz uvođenje hibridnog modela podučavanja u nastavi

- razvoj novih metodologija

- povećanje pedagoških kompetencija

- razvoj digitalnih kompetancija

- međunarodna suradnja

- priprema za izazove digitalnog doba

- andragoške kompetencije

UČILIŠTE PROCESOR, SISAK HRVATSKA

DOSADAŠNJI PROJEKTI:

1.F.I.L.M. GRUNDTVIG PROJEKT 2012-2014

2.L-PATHS ERASMUS KA2 PROJEKT 2014-2016