PROJECT NUMBER: 2020-1-HR01-KA104-077129

CILJEVI PROJEKTA:

- osnažiti kapacitet ustanove kroz uvođenje hibridnog modela podučavanja u nastavi

- razvoj novih metodologija

- povećanje pedagoških kompetencija

- razvoj digitalnih kompetancija

- međunarodna suradnja

- priprema za izazove digitalnog doba

- andragoške kompetencije

UČILIŠTE PROCESOR, SISAK HRVATSKA

DOSADAŠNJI PROJEKTI:

1.F.I.L.M. GRUNDTVIG PROJEKT 2012-2014

2.L-PATHS ERASMUS KA2 PROJEKT 2014-2016