Huelva, Analuzija, Španjolska


U organizaciji našeg Španjolskog partnera Inercie digital članice našeg Upravnog vijeća Ana Mencl i Viktorija Viduka boraviti će od 21.05.2022 do 27.05.2022 u španjolskom gradu Huelvi te će prisustvovati seminaru pod nazivom Facing future challanges in education in the digital age, na kojem će naučiti kao razvijati i implementirati nove metode u poučavanje i kako upotrebljavati alate u svakodnevnom poslu.