Naši djelatnici Ana Mencl i Nino Mencl pohađati će edukaciju o samoučenju u organizacije učilišta Anatolija.

Edukacija u Barceloni trajala je od 24.04.2023 do 28.04.2023. Edukacija o samoučenju pomoći će našim djelatnicama u svakodnevnom radu sa odraslim polaznicima. Drugačijim pedagoškim pristupom naši će učenici brže usvajati znanja, te će biti spremni na samoučenje kao jednom bitnom aspektu suvremenog učenja i življenja 

Središnje pitanje o tome kako odrasli uče zaokupljalo je pozornost znanstvenika i praktičara od utemeljenja
obrazovanja odraslih kao profesionalnog područja prakse 1920-ih. Nekih osamdeset godina kasnije nemamo jedinstveni odgovor,
niti jednu teoriju ili model učenja odraslih koji objašnjavaju sve što znamo o odraslim učenicima,
različitim kontekstima u kojima se učenje odvija i samom procesu učenja. Ono što imamo je mozaik teorija,
modela i skupova principa i objašnjenja koji, zajedno, čine bazu znanja učenja odraslih. Dva važna djelića
tog mozaika su andragogija i samousmjereno učenje. Ostala poglavlja u ovoj knjizi usredotočena su na neke od
novijih pristupa razumijevanju učenja; svrha ovog poglavlja je ponovno razmotriti dvije temeljne teorije učenja
odraslih s ciljem procjene njihove „održivosti” kao važnih komponenti našeg današnjeg razumijevanja učenja odraslih”
(Sharan B. Merriam)

 

Što je samoučenje:

Samo-učenje je proces kroz koji pojedinac sam stječe nova znanja.

Ljudi koji se bave samoučenjem karakterizirani su razvojem skupa vještina i stavova koji im omogućavaju da utvrde koji su najbolji alati i metode za stjecanje novih znanja i samostalno provođenje eksperimenata.

U nastavku postavljamo nekoliko linkova koja se odnose na metode samoučenja. 

Ways of learning

To be professional

Adult learning

Learning, listening to teach