10.06. u prosotrijama ucilista biti ce organizirana validacija znanja engleskog jezika, nakon cega ce se odrzati kratak tecaj engleskog jezika. Krajem mjeseca odabrati ce se kandidati koji ce prisustvovati u tecaju engleskog jezika na Grckom otoku Krfu.