U sklopu projekta KA1 - With Knowledge to success u prostorijama multimedijalne dvorane u Zadru 19.09.2022. organiziran je diseminacijski skup za provedeni projekt Učilišta Procesor. Događaju su se odazvali naši polaznici, profesori, te zainteresirana javnost.

 

“Communication is the basis of a quality educational process. Alliances must be built based on criteria that keep the student at the centre, and the main focus of their training. However, it is necessary that this process is carried out in a unified way among all related agents.”

 

 

Huelva, Analuzija, Španjolska


U organizaciji našeg Španjolskog partnera Inercie digital članice našeg Upravnog vijeća Ana Mencl i Viktorija Viduka boraviti će od 21.05.2022 do 27.05.2022 u španjolskom gradu Huelvi te će prisustvovati seminaru pod nazivom Facing future challanges in education in the digital age, na kojem će naučiti kao razvijati i implementirati nove metode u poučavanje i kako upotrebljavati alate u svakodnevnom poslu.

od 07.06.2021 do 11.06.2021. naši su zaposlenici boravili u Španjolskom gradu El-Rompidu i HUelvi u sklopu programa mobilnosti. Tamo su stekli znanja iz područja hibridnog poučavanja - blended learninga. Tijekom susreta prisustvovali su nizu radionica koji će im pomoći u kreiranju nastavnih planova i programa skrojenih za potrebe naših odraslih polaznika. Također su imali priliku susreti se sa kolegama iz sličnih škola iz Latvije i Španjolske, te su se upoznali sa načinom funkcioniranja Španjolskog obrazovnog sustava kroz obilazak jedne škole koja pokriva sva područja obrazovanja.